Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
 

Klasifikace

 

 Klasifikace suiseki podle tvaru a barev

 

 

   

  

  

 

            Krajinné kameny                                  Objektové kameny                                     Barevné kameny

 

Význam slov „suiseki“ a „pohledový kámen“ je poměrně často ve světě zaměňován, ačkoliv tyto názvy nejsou totožné. Japonské umění suiseki je mnohem více uhlazené, vytříbené a přesně definované. Při studiu sbírek a hodnocení kamenů v této umělecké formě je  pochopitelné, že je zde patrný zřetelný rozdíl mezi kulturními formami jejich ocenění.

Základem definování pohledových kamenů jsou kritéria japonských suiseki. Tato pravidla třídění pro rozpoznávání a pojmenování kamenů jsou používána po celém západním světě.

 Jedním z nejdůležitějších aspektů tohoto umění je podmanivost kamenů. Opravdový suiseki by měl dát divákovi podnět, který ovlivňuje paměť, pocity, rozpoznání zvláštního místa, objektu nebo hory. Může jít například i o osobu, zvíře, dům, vodopád apod. Některé kameny nepředstavují, nereprezentují nic zvláštního či konkrétního, ale přesto struktura kamene, nebo jeho patina vyvolává zvláštní pocity, emoce při poznání, přivádějící pozorovatele do meditativního stavu.

Před započetí cesty za poznáním kamenů, japonsky „suiseki dó“, je vhodné se seznámit s klasifikací právě podle japonských pravidel.

 

Třídění podle tvaru

 V případě klasifikace kamenů podle tvaru jsou využívány dvě podkategorie. Kameny znázorňující  krajinné scenérie a přirozené aspekty krajiny patří do skupiny San sui kei - seki, (nebo San sui kei jo – seki), kameny znázorňující různé objekty, živé či uměle vytvořené, do skupiny Keisho – seki.

Třídění podle barev

Biseki patří do samostatné speciální kategorie a nepřiřazují se k suiseki, jsou však s nimi společně vystavovány.

SHIKISAI SEKI (barevné kameny)
V tomto systému jsou kameny klasifikovány podle barev. Nesrovnávají se s klasickými suiseki. Hluboké a intenzivní barvy a to, co tyto barvy symbolizují, zde hraje důležitou úlohu.

MON YO SEKI (povrchové kameny)
V tomto systému jsou kameny klasifikovány podle typu povrchu. Kameny nejsou srovnatelné s klasickými suiseki. Ukazují mnohotečnost struktur, znaků, symbolů a vzorů.

TOPlist